کتاب مغالطه های پرکاربرد

کتاب مغالطه های پرکاربرد

اثر : ریچارد پل ازانتشارات فرهنگ نشر نو

خرید کتاب مغالطه های پرکاربرد

کتاب ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه

کتاب ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه

اثر : ریچارد پل ازانتشارات فرهنگ نشر نو

خرید کتاب ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه

کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه

کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه

اثر : ریچارد پل ازانتشارات فرهنگ نشر نو

خرید کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه

کتاب چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم

کتاب چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم

اثر : ریچارد پل ازانتشارات فرهنگ نشر نو

خرید کتاب چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم

کتاب تفکر انتقادی

کتاب تفکر انتقادی

اثر : ریچارد پل ازانتشارات اختران

خرید کتاب تفکر انتقادی

کتاب تفکر انتقادی

کتاب تفکر انتقادی

اثر : ریچارد پل ازانتشارات اختران

خرید کتاب تفکر انتقادی

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی

اثر : ریچارد پل ازانتشارات اختران

خرید کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری

اثر : ریچارد پل ازانتشارات اختران

خرید کتاب آشنایی با هنر پرسشگری

کتاب آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی

کتاب آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی

اثر : ریچارد پل ازانتشارات اختران

خرید کتاب آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي کیم وو چونگ
معرفي کتاب هاي گابریل زوین
معرفي کتاب هاي شکوه قاسم نیا
معرفي کتاب هاي مریم اسلامی
معرفي کتاب هاي میخاییل تریفونوویچ ای اف چوک
معرفي کتاب هاي استفانو بنی