کتاب آینده ی خود را بسازید

کتاب آینده ی خود را بسازید

اثر : کن بلانچارد ازانتشارات نسل نواندیش

خرید کتاب آینده ی خود را بسازید

کتاب مدیر 1 دقیقه ای

کتاب مدیر 1 دقیقه ای

اثر : کن بلانچارد ازانتشارات ابوعطا

خرید کتاب مدیر 1 دقیقه ای

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي فلورانس اسکاول شین
معرفي کتاب هاي فدرا پاتریک
معرفي کتاب هاي ایمره کرتیس
معرفي کتاب هاي دیو رمزی
معرفي کتاب هاي دی.بی.سی.پیر
معرفي کتاب هاي اما هیلی