کتاب آینده ی خود را بسازید

کتاب آینده ی خود را بسازید

اثر : کن بلانچارد ازانتشارات نسل نواندیش

خرید کتاب آینده ی خود را بسازید

کتاب مدیر 1 دقیقه ای

کتاب مدیر 1 دقیقه ای

اثر : کن بلانچارد ازانتشارات ابوعطا

خرید کتاب مدیر 1 دقیقه ای

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي سدریک بانل
معرفي کتاب هاي مارگارت درابل
معرفي کتاب هاي چزاره پاوزه
معرفي کتاب هاي ست گودین
معرفي کتاب هاي دانیل گولمن
معرفي کتاب هاي رومن پوئرتولاس