کتاب مدیریت رفتار سازمانی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی

اثر : کن بلانچارد ازانتشارات امیرکبیر

خرید کتاب مدیریت رفتار سازمانی

کتاب آینده ی خود را بسازید

کتاب آینده ی خود را بسازید

اثر : کن بلانچارد ازانتشارات نسل نواندیش

خرید کتاب آینده ی خود را بسازید

کتاب مدیر 1 دقیقه ای

کتاب مدیر 1 دقیقه ای

اثر : کن بلانچارد ازانتشارات ابوعطا

خرید کتاب مدیر 1 دقیقه ای

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي موریس پنیچ
معرفي کتاب هاي حمید کشمیرشکن
معرفي کتاب هاي اصغر الهی
معرفي کتاب هاي علیرضا کوشک جلالی
معرفي کتاب هاي فیلیپ فرنباخ
معرفي کتاب هاي وندلین ون درانن