نویسندگان آمریکایی

معرفی نویسندگان آمریکایی
معرفي کتاب هاي ارنست همینگوی

معرفي کتاب هاي ارنست همینگوی

نويسنده کتاب هاي آن سوی رودخانه، زیر درختان ، پیرمرد و دریا ، خورشید همچنان می دمد ، داشتن و نداشتن ، زنگ ها برای که به صدا درمی آید ، سیلاب های بهاری ، وداع با اسلحه


معرفي کتاب هاي جان اشتاین بک

معرفي کتاب هاي جان اشتاین بک

نويسنده کتاب هاي اسب سرخ ، تورتیافلت ، خوشه های خشم ، زمستان ، سلطنت کوتاه پپن چهارم ، شرق بهشت ، مروارید


معرفي کتاب هاي سال بلو

معرفي کتاب هاي سال بلو

نويسنده کتاب هاي دسامبر رئیس دانشکده ، دم را دریاب ، رولشتاین ، مرد معلق ، هدیه هومبولت ، هرتزوگ ، هندرسون شاه باران


معرفي کتاب هاي استیون کینگ

معرفي کتاب هاي استیون کینگ

نويسنده کتاب هاي ابلیس ، احیا ، تلفن همراه ، دکتر اسلیپ ، سرزمین متروک ، مسیر سبز ، یابنده نگهبان


معرفي کتاب هاي یوجین اونیل

معرفي کتاب هاي یوجین اونیل

نويسنده کتاب هاي داینامو ، روزهای بی پایان ، سفری طولانی از روز به شب ، لازاروس خندید ، ماهی برای یک ملعون ، همه فرزندان خداوند بال دارند ، هوس زیر درختان نارون


معرفي کتاب هاي مری هیگینز کلارک

معرفي کتاب هاي مری هیگینز کلارک

نويسنده کتاب هاي الان کجایی؟ ، در خیابانی که تو زندگی می کنی ، دو دختربچه در پیراهن آبی ، سایه لبخند تو ، قلبم را به تو هدیه می کنم ، من این ترانه را شنیده ام


معرفي کتاب هاي جان گریشام

معرفي کتاب هاي جان گریشام

نويسنده کتاب هاي اعتراف ، افشاگر ، ردیف درختان افرا ، سوداگر ، شیاد ، کوه خاکستری


معرفي کتاب هاي تونی موریسون

معرفي کتاب هاي تونی موریسون

نويسنده کتاب هاي بهشت ، دلبند ، سرود سلیمان ، عشق ، یک بخشش


معرفي کتاب هاي جی. آر. آر. تالکین

معرفي کتاب هاي جی. آر. آر. تالکین

نويسنده کتاب هاي ارباب حلقه ها ، سیلماریلیون ، فرزندان هورین ، هابیت یا آن جا و بازگشت دوباره


معرفي کتاب هاي ویلیام فاکنر

معرفي کتاب هاي ویلیام فاکنر

نويسنده کتاب هاي ابشالوم، ابشالوم! ، خشم و هیاهو ، روشنائی ماه اوت ، گور به گور