نویسندگان آمریکایی

معرفی نویسندگان آمریکایی
کتاب هاي برایان تریسی

کتاب هاي برایان تریسی

نويسنده کتاب هاي پیش به سوی ثروت ، چگونه ثروتمند شویم ، موفقیت شغلی ، نیروی شگفتی آفرین اعتماد به نفس ، سفرهای دور و دراز ، قورباغه ات را قورت بده ، قدرت فکر ، مدیریت انگیزه ، مرکز توجه ، کیمیاگری در فروش ، به روش خود ثروتمند شوید ، قدرت انضباط شخصی ، بهانه ممنوع! ، تفکر خود را تغییر دهید،زندگی خود را متحول کنید ، درآمدی که ارزشش را دارید کسب کنید ، نقطه تعادل خود را پیدا کنید ، واگذاری کارها ، درآمدتان را 1000 درصد افزایش دهید ، دگرگونی ، راهنمای جامع موفقیت ، فقط این هفت کار را انجام بده و موفق شو ، فوق ستاره فروش شوید ، قورباغه را قورت بده! ، باور کنید تا به دست آورید ، برنامه پرواز ، 100 قانون بی چون و چرا برای موفقیت در تجارت ، استخدام و تعدیل ، سخنران حرفه ای ، علم انگیزه ، هدف ، هنر اتمام فروش ، بازآفرینی ، بهانه ها را کنار بگذارید! ، جلسات موفق ، حرف نزنید عمل کنید! ، علم پول ، تفویض اختیار ، حرف نزن،کاری بکن! ، مدیریت زمان،مدیریت زندگی ، کسب درآمد ، انگیزه ، راهکار تجارت ، لحظات بحرانی ، هنر فروش کردن ، اوج کامیابی ، سخنرانی موفق ، قدرت زمان ، گزیده ی قورباغه را بخور ، مغناطیس پول شوید ، هدف ها ، موفقیت در رکود ، اراده ی بردن ، جادوی سخنوری ، قدرت برنامه ریزی ، راهکار برتر ، فرمول نابغه ها ، خلق یک کسب و کار ثروت ساز ، قدرت انضباط فردی ، آکادمی سلطه بر موفقیت ، باهوش باش ، عادتهای میلیون دلاری ، چگونه دیگران را مجذوب خود کنیم ، رهبری ، فروش موفق ، فکر برتر زندگی بهتر ، مدیریت ، ۲۱ رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته ، اکنون یک کسب و کار عالی بسازید ، راهکارهای موفقیت ، علم نفوذ ، موفقیت در فروش نامحدود ، نقطه بحران ، راه های موثر برای ایجاد انگیزه ، زیرک شوید و به ثروت برسید! ، قورباغه را قورت بده ، 12 اصل رهبری عالی ، اصول موفقیت ، پیروزی ، راهبرد کسب و کار ، قدرت مدیریت فردی ، یک فروشنده فوق ستاره شوید ، برنامه موفقیت ، راهبردهای رشد اقتصادی ، قدرت بیان ، قورباغه را بخور! ، فکرت را تغییر بده تا زندگیت تغییر کند ، انگیزش ، برنامه هدف نهایی ، بهترین کارکنان را انتخاب کنید و در حفظ آنها بکوشید ، راه نفوذ بر دلها ، روانشناسی فروش ، مدیریت زمان ، هنر جذب دیگران ، آینده خود را خلق کنید ، بازاریابی ، پاتک ، علم تاثیر گذار بودن ، فکرتان را عوض کنید تا زندگی تان تغییر کند ، استخدام و اخراج ، افکارتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند ، مدیریت فروش ، مذاکره ، از زبان برایان تریسی ، راه های رسیدن به پیشرفت شخصی ، بهانه تراشی ممنوع ، تفویض اختیار،نظارت و سرپرستی ، خال هدف ، موفقیت شخصی ، 21 راز موفقیت در لحظه های بحرانی ، این قورباغه را قورت بده ، قورباغه را ببوس! ، باور کن تا به دست بیاوری ، خلاقیت و حل مسئله ، قدرت اعتماد به نفس


کتاب هاي وین دایر

کتاب هاي وین دایر

نويسنده کتاب هاي ندای درون ، نقاط ضعف شما ، بهانه ها را بی خانمان کنید ، تغییر ، خودت را بشناس ، ندای درونی شما ، برای هر مشکلی راه حل معنوی ، زنده باد خودم... ، ماندن در مسیر ، چرا بهانه می گیری؟ ، خود مقدس شما ، الهام «ندای درون» ، بهانه ممنوع! ، چگونه شخصیت خود را دگرگون سازید ، عید شما مبارک! ، ده راز موفقیت و آرامش درونی ، نیروی نامرئی ، خرد روزمره برای دستیابی به موفقیت ، رسم خوشبختی ، زندگی در آرامش ، مراقبه ، من شگفت انگیزم ، اعجاز واقعی ، راز جادوی بزرگ ، زندگی اعجاز آمیز ، عظمت خود را دریابید ، آسمان مرز من است ، اکنون به روشنی می بینم ، داستان زندگی من ، قدرت توجه ، معمار سرنوشت خود باشید ، موفقیت شما به باورهایتان ارتباط دارد ، همه هستی در درون شماست ، 101 راه برای دگرگونی زندگی شما ، آرزوهای تحقق یافته ، چگونه شخصیت سالم تر بیابیم ، 10راز برای کسب موفقیت و آرامش درون ، آیین سرنوشت سازی ، تعادلت را حفظ کن ، راه متحول ساختن خویشتن ، اندیشه های ماندگار ، برای هر مشکلی راه حلی معنوی وجود دارد ، 9 اصل معنوی ، اراده و خودسازی شخصیت ، قول،قول است ، نیروی اراده ، هدایایی از آیکیس ، باور کنید تا ببینید ، برای همه مشکلات راه حلی معنوی وجود دارد ، زندگی براساس تعالیم خردمندانه دائو ، رهسپاری ، سرنخ زندگی را در دست بگیرید ، سرنوشت خود را با دستان خود رقم بزنید ، بهانه ها را رها کنیم ، همیشه کنارت هستم ، دگرگونی ، گفتگو بین استادان بلندمرتبه ، اکنون می توانم به وضوح ببینم ، باورهای غلط شما ، درمان با عرفان ، دنیایتان را به گونه ای که می خواهید بیافرینید ، راز خوشبختی تو ، چگونه بخواهید چگونه برسید ، قدرت اراده ، 10 راز موفقیت و آرامش درونی ، زندگی بیدار ، وجود متعالی انسان ، 10 راز دستیابی به موفقیت و آرامش درون ، 101 روش برای بهتر زیستن ، 10 رمز موفقیت و آرامش درون ، دگرگونی: عالمی دیگر،آدمی دیگر ، قلمرو اشتباهات شما


کتاب هاي جف کینی

کتاب هاي جف کینی

نويسنده کتاب هاي دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 1 ، خاطرات یک بی عرضه 7 ، خاطرات یک بی عرضه 1 ، دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 6 ، خاطرات یک بچه ی چلمن 12 ، دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 10 ، خاطرات یک بچه ی چلمن 4 ، خاطرات یک بی عرضه 13 ، دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 3 ، دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 8 ، خاطرات یک بی عرضه 15 ، خاطرات یک بی عرضه 3 ، خاطرات یک بچه ی چلمن 10 ، خاطرات یک بی عرضه ، خاطرات یک بی عرضه 14 ، دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 12 ، دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 2 ، مجموعه خاطرات یک بچه ی چلمن (15 جلدی) ، خاطرات یک بی عرضه 11 ، خاطرات یک بی عرضه 4 ، دفتر خاطرات پسر لاغرو 1 ، خاطرات بچه ی شگفت انگیز مهربان ، خاطرات یک بچه ی چلمن 14 ، خاطرات یک بچه ی چلمن 8 ، خاطرات یک بچه ی چلمن 3 ، خاطرات یک بی عرضه 8 ، دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 11 ، خاطرات یک بی عرضه 6 ، دفتر خاطرات پسر لاغرو 3 ، دفتر خاطرات یک بچه خفن مهربان ، مجموعه خاطرات 1 بی عرضه (8 جلدی) ، خاطرات یک بچه ی چلمن 6 ، مجموعه دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی (12 جلدی) ، خاطرات یک بچه ی چلمن 1 ، خاطرات یک بچه ی چلمن 13 ، خاطرات یک بچه ی چلمن 5 ، دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 4 ، دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 9 ، دفتر خاطرات پسر لاغرو 4 ، مجموعه خاطرات 1 بی عرضه (7 جلدی) ، خاطرات یک بی عرضه 2 ، خاطرات یک بی عرضه 5 ، خاطرات یک بچه ی چلمن 11 ، خاطرات یک بچه ی چلمن 15 ، خاطرات یک بچه ی چلمن 2 ، دفتر خاطرات پسر لاغرو 2 ، دفتر خاطرات پسر لاغرو 5 ، دفترچه خاطرات یک بی عرضه 8 ، دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 5 ، ماجراهای رفیق جینگ بچه ی چلمن 2 ، خاطرات یک بی عرضه 9 ، خاطرات رفیق جینگ بچه ی چلمن ، خاطرات یک بچه ی چلمن 7 ، دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 7 ، دفترچه خاطرات یک بی عرضه 10 ، خاطرات یک بچه ی چلمن 9 ، خاطرات یک بی عرضه 10 ، دفترچه خاطرات یک بی عرضه 6


کتاب هاي ارنست همینگوی

کتاب هاي ارنست همینگوی

نويسنده کتاب هاي داشتن و نداشتن ، در زمان ما ، تپه های سبز آفریقا ، زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست ، وداع با اسلحه ، پاریس جشن بیکران ، زنگ ها برای که به صدا درمی آید ، بزرگ رودی دودل ، در امتداد رود در میان درختان ، بابای من ، ناقوس عزا در سوگ که می زند ، خورشید همچنان می دمد ، پیرمرد و دریا ، گربه ای زیر باران ، برف های کلیمانجارو ، برفهای کلیمانجارو ، سیلاب های بهاری ، مردان بدون زنان ، پروانه و تانک ، آن سوی رودخانه، زیر درختان ، ارنست همینگوی (آخرین مصاحبه و دیگر گفت و گو ها) ، سرزمین غریب ، آدمکش ها ، آن خورشید عصرگاهی ، از روی دست رمان نویس ، زنگها برای که به صدا در می آید ، بهترین داستان های کوتاه ارنست همینگوی ، شادینامه ی کوتاه فرانسیس مکامبر ، فیستا ، قاتلان ، آن سوی رود میان درختان ، این ناقوس مرگ کیست؟ ، باد سه روزه


کتاب هاي مارک تواین

کتاب هاي مارک تواین

نويسنده کتاب هاي ماجراهای هاکلبری فین ، ماجراهای تام سایر ، توم سایر ، بشر چیست؟ ، تام سایر ، مجموعه کلاسیک های خواندنی ، خاطرات آدم و حوا ، دوقلوهای عجیب ، زندگی سخت ، ماجراهای هکلبری فین ، 2 قلوهای حیرت انگیز ، هاکلبری فین ، شانس ، تام سایر در سرزمین بیگانه ، کلّه پوک ، جملات تکان دهنده هشت ریشتری! جلد دوم ، شاهزاده و گدا ، یک پیک نیک پرماجرا ، تام سایر کارآگاه ، وزغ جهنده ، دو درس کوتاه درباره ی دیرین شناسی ، سرگذشت هکلبری فین ، زندگی روی میسی سی پی ، فیل سفید گمشده ، پسر کوچولوی بد ، درویش و بیگانه ، علم علیه شانس ، هابوریم و بچه های دهکده ، ینگه دنیایی در لندن ، زندگی بر روی میسی سیپی ، بیگانه ای در دهکده ، غریبه ای در قصر ، شاهزاده و بینوا ، ویلسون کله پوک


کتاب هاي جان اشتاین بک

کتاب هاي جان اشتاین بک

نويسنده کتاب هاي جام زرین ، دشت بهشت ، راسته کنسروسازان ، ماه پنهان است ، راسته ی کنسروسازی ، سلطنت کوتاه پپن چهارم ، موشها و آدمها ، مجموعه جان استن بک ، راسته کنسروسازی ، دره دراز ، روزگاری جنگی بود ، روزگاری جنگی در گرفت ، اتوبوس سرگردان ، اسب سرخ ، آرتور شاه و دلاوران میزگرد ، سبزه زارهای بهشت ، سفرنامه روسیه ، به خدای ناشناخته ، زمستان ، مرگ و زندگی ، شرق بهشت ، جنایت ، خوشه های خشم ، در نبردی مشکوک ، به خدای ناشناس ، تورتیافلت ، موش ها و آدم ها ، مروارید


کتاب هاي جان سی مکسول

کتاب هاي جان سی مکسول

نويسنده کتاب هاي در جا زدن ممنوع! ، گاهی برنده اید گاهی از باخت می آموزید ، افراد موفق چگونه می اندیشند ، 21 قانون رهبری ، 5 مرحله ی رهبری ، بی حد و مرز ، جرات داشته باش، آرزو کن… قدم بردار ، چگونه فردی بانفوذ باشیم؟ ، 17 اصل کار تیمی ، افراد موفق چگونه رهبری می کنند؟ ، افراد موفق چگونه بر دیگران تاثیر می گذارند ، بدون محدودیت ، سه کار مهمی که افراد موفق انجام می دهند ، صفت های بایسته یک رهبر ، رهبر 360 درجه ، تحقق رویاها ، زندگی هدفمند ، 101 راه نگرش مثبت ، صفتهای بایسته یک رهبر ، انسان های موفق چگونه می اندیشند ، یادداشت های روزانه ی جان سی مکسول ، افراد موفق چگونه فکر می کنند؟ ، برنده با تو ، رهبران موفق بهترین سوال ها را می پرسند ، مدیریت ارتباطات ، آنچه هر رهبری باید بداند ، قدرت درون تو ، چگونه نفوذ کنیم ، هیچ محدودیتی وجود ندارد ، استعداد هرگز کافی نیست ، شیوه های روابط موثر 101 ، اخلاق حرفه ای در تجارت ، گاه می برید گاه یاد می گیرید ، رهبران متحول می شوند ، جهشی به سوی پیشرفت ، اصول آماده سازی تیم 101 ، تغییر شیوه رهبری ، خودمان گنجی هستیم که آن را می جوییم ، جهشی به سوی تفکر ، نه به محدودیت ، افتادگان پیروز ، 101 راه خودسازی ، افراد موفق چگونه پیشرفت می کنند ، افراد موفق چگونه فکر می کنند ، گاهی برنده می شوید،گاهی یاد می گیرید ، متفاوت بیندیشید ، هنر اندیشیدن


کتاب هاي اروین دی یالوم

کتاب هاي اروین دی یالوم

نويسنده کتاب هاي خیره به خورشید نگریستن ، انسان موجودی یکروزه ، پلیس را خبر می کنم ، مخلوقات فانی ، مسئله اسپینوزا ، آفریده های یک روز ، شدم آنکه هستم ، من چگونه اروین یالوم شدم ، درمان شوپنهاور ، هنر درمان ، من شدن ، چگونه پروانه شدم ، موهبت درمان ، هنگامی که نیچه گریست ، و نیچه گریه کرد ، یالوم خوانان ، دروغ گویی روی مبل ، روان درمانی گروهی ، روان درمانی اگزیستانسیال ، مخلوقات یک روز ، خلق شدگان یک روز ، وابسته ی یک دم ، خیره به خورشید ، موهبت روان درمانگری ، زندگی این بود چه بهتر دوباره ، وقتی نیچه گریست ، مامان و معنی زندگی ، هر روز یک قدم نزدیک تر ، دژخیم عشق ، آنگه که خود را یافتم


کتاب هاي مگان مک دونالد

کتاب هاي مگان مک دونالد

نويسنده کتاب هاي جناغ آرزوها ، استینک 2 ، جودی دکتر می شود ، جودی مشهور می شود ، راکی زنگ در آقای شعبده باز شگفت انگیز ، استینک 7 ، جودی و فهرست آرزوها ، استینک 1 ، استینک دمدمی در سوپر تندر ، استینک 10 ، جودی مریخی می شود ، دور دنیا در هشت روز و نصفی ، مجموعه جودی دمدمی ، استینک 5 ، ایمی نیمی در خبرهای داغ ، آقای تاد در روز شوخی اول آوریل ، استینک 3 ، استینک 9 ، جودی و تابستان پرماجرا ، استینک 4 ، استینک 6 ، جودی دمدمی چپ دست می شود ، استینک 8 ، جودی به کالج می رود ، جودی دمدمی در دردسر حیوان های خانگی ، فرانک پرل در مسابقه ی جنجالی شیرینی پزی ، مجموعه استینک ، جودی ملکه می شود ، جودی و طلسم بدشانسی ، در جست و جوی گنج ، جودی دمدمی پری دندان می شود ، خانم دمدمی در بدبیاری روز تولد ، جودی انجمن مخفی تشکیل می دهد ، جودی دنیا را نجات می دهد ، تعطیلات خوش کریسمس ، توفان و تاریکی ترسناک ، جودی آینده را پیشگویی می کند ، جودی کارآگاه می شود


کتاب هاي میچ آلبوم

کتاب هاي میچ آلبوم

نويسنده کتاب هاي اولین تماس تلفنی از بهشت ، برای یک روز بیشتر ، سیم های سحرآمیز فرانکی پرستو ، در جستجوی چیکا ، تماس ، وقت نویس ، یافتن چیکا ، تارهایی جادویی فرانکی پرستو ، به دنبال چیکا ، سه شنبه ها با موری ، ایمان داشته باشیم ، ارباب زمان ، در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند ، نفر دیگری که در بهشت ملاقات می کنید ، تارهای جادویی فرانکی پرستو ، نفر بعدی که در بهشت ملاقات می کنید ، کمی ایمان داشته باش ، پدر زمان ، در جست و جوی چیکا ، پنج نفری که در بهشت ملاقات می کنید ، سیم های جادویی فرانکی پرستو ، یک روز دیگر